Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consultări publice

August 10, 2020

Anunț

Iunie 30, 2020

ANRE iniţiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin HC ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019

Mai 25, 2020

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului şi proiectului Hotărârii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor

Mai 08, 2020

Anunț privind transmiterea spre avizare și consultare publică a Analizei impactului şi proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali

Aprilie 14, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Aprilie 07, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Februarie 17, 2020

ANRE informează că perioada de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice este prelungită până la 17 martie 2020

Februarie 10, 2020

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice

Ianuarie 22, 2020

ANRE anunță iniţiată procedura de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice

Decembrie 12, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare și a Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei elec

Septembrie 19, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare și a Proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

Septembrie 06, 2019

Consultarea publică a proiectului tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019

Iulie 24, 2019

Retragerea Proiectului din elaborare

Iulie 22, 2019

Dezbatere publică

Iunie 26, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Codului rețelelor electrice

Mai 28, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

Mai 15, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieții energiei electrice