Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Genul consultării Data publicării Documente aferente Termen limită
129 Solicitarea Î.M. „Apă -Canal Căușeni” privind examinarea arifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/10/2020 Solicitare
128 Solicitarea Î.M. „DPCGL” orașul Fălești privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 19/10/2020 Solicitare
127 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A „Regia Apă - Canal Soroca” 19/10/2020 Solicitare_2
Proiect cheltuieli de bază
126 Solicitarea de examinare și aprobare a costurilor de bază a S.R.L „Vestmoldtransgaz” 09/10/2020 Solicitare
Cheltuieli administrative (CA)
Cheltuieli materiale (CM)
Cheltuieli pentru serviciile prestate de terți (CST)
125 Solicitarea SA ” Apă Canal Nisporeni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 08/10/2020 Solicitare_1
Solicitare_2
124 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
Proiectul desfășurat a prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
123 Cu privire la examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale furnizate 28/09/2020 Solicitare
Calculul detaliat al proiectului pretului
Structura generala a pretului
122 Cu privire la rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎMDP ”Apă-Canal Sîngerei 11/09/2020 Proiect tarif
121 Solicitarea ÎM ” Regia Apă Canal Bălți” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 07/09/2020 Solicitare
120 Solicitarea S.A. „Energocom" de aprobare a prețului reglementat de furnizare a energiei electrice 25/08/2020 Solicitare
119 Solicitarea "Comgaz-plus" S.A. cu privire la examinarea si aprobarea proiectului tarifului reglementat pentru energia termica livrata 21/08/2020 Solicitare
118 Solicitarea SA „Regia Apă-Canal Soroca” 21/08/2020 Solicitare
117 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 al Î.M „Apă-Canal” Ungheni 20/08/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
116 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale (UE), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.420/2019 din 22.11.2019 10/08/2020 Analiza de impact
Notă informativă
Proiect
Tabel de concordanță
115 Proiectul Normelor tehnice privind amenajarea rețelelor iluminatului public stradal 06/08/2020 Proiect regulament
Notă informativă
114 Proiectul Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electrice 31/07/2020 AIR
Notă informativă
Proiect Norme de exploatare tehnică a rețelelor electrice
Sinteză
113 Proiectul hotărârii și rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎM ”Pro-Mediu-Cocieri” 30/07/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
112 Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru ÎM DP „Apă-Canal” Telenești 23/07/2020 Calcul
Proiect hotărâre
111 Solicitarea titularului de licență S.A. „CET-Nord” privind aprobarea costurilor de bază pentru anul 2020 17/07/2020 Solicitare
110 Solicitarea ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei privind ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canallizare și epurarea apelor uzate pentru anul 2020 16/07/2020 Solicitare
109 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. „RED Nord” și S.A. „FEE Nord” 13/07/2020 Proiectele tarifelor
108 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A și Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. 13/07/2020 Proiectele tarifelor
107 Proiectul prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 07/07/2020 Solicitare
106 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 07/07/2020 Solicitare
105 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de transport - S.R.L. „Moldovatransgaz” 03/07/2020 Solicitare
104 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019 30/06/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
103 Solicitarea I.M ”Pro-Mediu Cocieri” privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare 29/06/2020 Solicitare
102 Privind avizarea tarifelor la serviciul public furnizat de Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/06/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
101 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Edineț” 16/06/2020 Proiect hotărâre
100 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Edineț” 11/06/2020 Solicitare
99 Solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” 05/06/2020 Solicitare modificare
98 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regie Apă-Canal Orhei” 05/06/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect Hotărâre
97 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 02/06/2020 AIR
Notă informativă
Proiect regulament
Proiect hotărâre
Sinteză
96 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regie „Apă-Canal Bălți” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
95 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. Regie „Apă-Canal Leova” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
94 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/05/2020 Solicitare
Solicitare suplimentară_26.05.2020
93 Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019 25/05/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
92 AIR (Analiza preliminară a Impactului de Reglementare) a proiectului de modificare a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție 19/05/2020 AIR modificare Reg dezvoltare RED
91 Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 19/05/2020 AIR
90 Solicitarea Î. M. „Apă - Canal Căușeni” 12/05/2020 Solicitare
89 Solicitarea Î. M. „ Servicii Comunal -locative” Rezina 12/05/2020 Solicitare
88 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” 12/05/2020 Solicitare
87 Solicitarea S.A. Regia „Apă Canal-Orhei” 12/05/2020 Solicitare
86 Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale 08/05/2020 AIR
Proiect hotărâre
Notă informativa
Proiect regulament
Sinteza
85 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 23/04/2020 Solicitare
84 Solicitarea RED Nord privind ajustarea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice 23/04/2020 Solicitare
83 Solicitarea RED Nord privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de RED Nord consumatorilor finali 23/04/2020 Solicitare
82 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale 14/04/2020 Proiect Metodologie pierderi
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Fişier
81 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 07/04/2020 Metodologia
Proiect hotărâre
Notă informativă
AIR
80 Solicitarea de aprobare a prețurilor de furnizare a energiei electrice de către S. A. "Furnizarea energiei electrice Nord" Bălți 07/04/2020 Solicitare
79 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de OSD Î.C.S.„Premier Energy Distribution”S.A. 18/03/2020 Solicitare tarife distributie PED
78 Proiectul tarifului serviciilor auxiliare al titularului de licență S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 16/03/2020 Scrisoarea de însoțire
Solicitarea titularului de licență
77 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” 19/02/2020 Proiectul hotărârii
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată
76 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 19/02/2020 Solicitare costuri de bază
75 Solicitare Î.M. „AQUA Basarabeasca” 18/02/2020 Solicitare
74 Solicitare II „Acva Nord” 14/02/2020 Solicitare
73 Solicitare D.P. „Apă-Canal” Telenești 14/02/2020 Solicitare
72 Solicitarea S.A. „Energocom” de aprobare a prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de Furnizorul central 13/02/2020 Solicitare
71 Criteriile de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice 10/02/2020 Proiect Hotărâre
Notă informativă
70 Proiect de Hotărâre pentru interpretarea pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale. 04/02/2020 Hotărâre
Notă informativă
69 Proiectul Regulilor pieței energiei electrice 22/01/2020 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulile pietii
68 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 16/01/2020 Cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
67 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L.„Moldovatransgaz” 19/12/2019 Proiect tarif
66 Privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 12/12/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
65 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău" 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
64 Solicitare SA "Apă-Termo" 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
63 Solicitare SA „Apă-Canal-Bălți” 04/12/2019 Solicitare
62 Solicitare ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 04/12/2019 Fişier
61 Solicitare ÎM „Apă-Canal Cantemir” 04/12/2019 Solicitare
60 Solicitare ÎM „Apă-Canal” Căușeni 04/12/2019 Solicitare
59 Solicitare SA „Servicii Comunale Florești” 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
58 Solicitare SA „Apă-Canal Leova” 04/12/2019 Solicitare
57 Solicitare SA „Regia Apă Canal-Orhei” 04/12/2019 Solicitare
56 Solicitare ÎM „Pro Mediu-Cocieri” 04/12/2019 Solicitare
Proiect cheltuieli de baza
Proiect Hotărâre
55 Solicitare ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina 04/12/2019 Solicitare
54 Solicitare SA „Regia Apă-Canal Soroca” 04/12/2019 Solicitare
53 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” 03/12/2019 Proiect
52 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord pentru anul 2019” 20/11/2019 Proiect Hotărâre
Proiectul prețului la energia electrica produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor
51 Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 15/11/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
Solicitare-repetată
Proiect tarif - modificat
Proiect Hotărâre- modificat
50 Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică Consultare repetată 08/11/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
49 Proiectul Regulilor pieței gazelor naturale 01/11/2019 Proiect
AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
48 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 30/10/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
47 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
Proiect tarif
46 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
45 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
44 Proiectul tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 24/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
43 Proiectul privind impunerea obligației de serviciu public 21/10/2019 Obligații
Anexă
Hotărâre
42 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
41 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
40 Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica. 19/09/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
39 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru energiea termică produsă și livrată de către SA „Apă – Canal Chișinău" 18/09/2019 Solicitare
38 Analiza impactului de reglementare la proiectului Regulilor pieței energiei electrice. 16/09/2019 AIR WEM
37 Proiectul costurilor/cheltuielilor de bază pentru anul 2020, aferente producerii energiei electrice și energiei termice, distribuției și furnizării energiei termice consumatorilor de către „Termoelectrica”S.A. ” 06/09/2019 Solicitare
36 Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor 23/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
35 Proiectul tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019 22/08/2019 Notă informativă
34 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 12/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect
Proiect metodologie transport gaze decembrie
Sinteză
33 Analiza Impactului de Reglementare a noii redacții a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 12/08/2019 AIR
32 Proiectele tarifelor pentru serviciile auxiliare 19/07/2019 Solicitare
31 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 19/07/2019 Proiect
30 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.” 19/07/2019 Proiect
29 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz” 18/07/2019 Solicitare SRL Bălți-Gaz
Solicitare SRL Cahul-Gaz
Solicitare SRL Chișinău- Gaz
Solicitare SRL Edineț-Gaz
Solicitare SRL Florești-Gaz
Solicitare SRL Cimișlia-Gaz
Solicitare SRL Găgăuz-Gaz
Solicitare SRL Ialoveni-Gaz
Solicitare Orhei-Gaz
Solicitare SRL Ștefan-Vodă-Gaz
Solicitare SRL Taraclia-Gaz
Solicitare SRL Ungheni-Gaz
28 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 16/07/2019 Proiect calcul
Proiect Hotărâre
Solicitare tarif
27 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice solicitate de către operatorii sistemelor de distribuție și proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice solicitate de către furnizorii de ultimă opțiune și furnizorii serviciului universal consultare inițială 10/07/2019 Solicitare ,,RED Union Fenosa'' SA
Solicitare Gas Natural Fenosa Furnizare Energie
Solicitare SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Solicitare SA ,,RED Nord''
26 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” consultare inițială 10/07/2019 Proiect costuri OSD
Proiect costuri S.A.„Moldovagaz”
25 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” consultare inițială 09/07/2019 Proiect
Costuri
Nota
24 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” pentru anul 2019 consultare inițială 09/07/2019 Solicitare
23 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord” pentru anul 2019 consultare inițială 09/07/2019 Solicitare
22 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale consultare inițială 09/07/2019 AIR
Hotărîre
Tabel
Proiect
Nota informativă
Sinteză
21 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 consultare inițială 08/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
20 Proiectul Regulamentului privind Accesul la retelele de transport consultare inițială 01/07/2019 AIR
Anunț
Hotărîre
Notă informativă
Proiect
Sinteză
Tabel de concordanță
19 Proiectul Codului rețelelor electrice consultare inițială 25/06/2019 AIR
Codul
Hotărîre
Notă informativă
Sinteză
Tabel concordanta CRE
18 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale consultare inițială 20/06/2019 Proiect
Nota informativa
Regulament
Tabela de sinteză
AIR
17 Proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile consultare inițială 08/06/2019 Clauze
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate consultare inițială 29/05/2019 Proiect
AIR
Notă informativă
15 Proiect de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrați ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 consultare inițială 29/05/2019 Hotărâre
AIR
Notă informativă
14 Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport consultare inițială 28/05/2019 AIR RCACM
HC Regulament
Nota informativa
Regulament
Tabel concordanta
13 Proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice consultare inițială 27/05/2019 Regulament
Notă informativă
Sinteză
AIR
12 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 13/05/2019 Sinteză
Nota informativă
Regulament
AIR
11 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 08/05/2019 Sinteza
Nota informativă
Regulament
AIR
10 Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 03/05/2019 Hotârâre
Notă informativă
Regulament-cadru
Sinteză
AIR
9 Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 03/05/2019 Nota informativă
AIR
Contract
Sinteza
8 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 02/05/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament_cadru
Sinteză
7 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice consultare inițială 22/04/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză
6 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil consultare inițială 12/04/2019 AIR
Sinteză
Notă informativă
Proiect
5 Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat consultare inițială 01/04/2019 Regulament
AIR
Nota informativă
Sinteză
10/06/2019
4 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici consultare inițială 04/02/2019 Sinteză
AIR
Proiect
Notă informativă
3 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice consultare inițială 01/02/2019 Sinteza
AIR
Proiect
Notă informativă
10/06/2019
2 Proiectul de modificare și completare a Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.321/2016 consultare inițială 07/01/2019 AIR
HC
Notă informativă
Proiect
1 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice consultare inițială 11/06/2018 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză