Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consiliul de Experți s-a întrunit în ședință

23 octombrie 2019 • Vizualizari: 827

Consiliul de Experți s-a întrunit în ședință

La 22 octombrie 2019, a avut loc ședința Consiliului de Experți al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul căreia s-a discutat un șir de proiecte ce vor fi propuse spre adoptare Consiliul de administrație al ANRE.

Astfel, au fost examinate următoarele subiecte: proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice; proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice; proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice; proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat; proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici; proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

În cadrul discuției, membrii Consiliului de Experți au venit cu unele sugestii, propuneri și amendamente pe marginea fiecărui proiect luat în parte. Au fost aduse argumente de ordin practic ce țin de propria experiență a experților, precum și exemple de aplicare a bunelor practici europene în privința subiectelor abordate. Experții au menționat importanța proiectelor discutate și s-au arătat interesați de unele aspecte mai sensibile, care uneori apar în procesul de elaborare și de adoptare a actelor normative. În final, conducerea Agenției a apreciat disponibilitatea Consiliului de Experți de a susține un dialog constructiv și de a contribui substanțial la îmbunătățirea proiectelor luate în dezbatere.

Menționăm că, Consiliul de experți a fost instituit la 19 iulie 2019 pentru a asistă Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în procesul de elaborare a actelor normative de reglementare. Consiliul de experți are misiunea de a dezvolta și promova parteneriatul între Agenție, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat, în vederea funcționării în condiții de eficiență și transparență a sectoarelor reglementate și consolidării participării părților interesate în identificarea și soluționarea problemelor strategice.

Serviciul comunicare