Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat mai multe hotărâri

11 februarie 2020 • Vizualizari: 814

Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat mai multe hotărâri

Astăzi, 11 februarie 2020, a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, la care au fost examinate mai multe subiecte.

 

În cadrul ședinței au fost prezentate informații referitor la controalele tehnice planificate a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici (agenților economici și instituții bugetare) pentru anul 2020. În Planul controalelor tehnice pentru ianuarie curent au fost prevăzute în total 110 controale, dintre care 63 controale ale instalațiilor electrice ale agenților economici și 47 controale ale instalațiilor electrice la instituțiile bugetare. În rezultatul controalelor tehnice au fost întocmite 108 rapoarte privind rezultatele verificărilor care conțin partea constatatoare, neajunsurile depistate și, respectiv, prescripțiile cu termen de executare, emise pe numele proprietarilor sau al persoanelor care exploatează centralele, reţelele și instalațiile electrice ale consumatorilor noncasnici.

 

Raportorii au prezentat proiectele pentru avizarea planului de investiții al titularului de licență Î.M. „AQUA Basarabeasca” pentru anul 2020 și aprobarea Planului de investiții al titularului de licență Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” pentru anul 2020.

 

De asemenea, la ședință au fost aprobate valorile actualizate pentru anul 2019 și valorile prognozate pentru anul 2020 a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare ale titularilor de licențe Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și Locuințe” or. Fălești și Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni.

 

În final, Consiliului de Administrație al ANRE a examinat declarația SRL „SD Energy Engineering Group” privind eliberarea licenței pentru furnizarea gazelor naturale și examinarea cererii SRL „Eurostar Grup” privind retragerea licenței pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare.