Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consiliul de administrație a aprobat impunerea obligației de serviciu public și alte proiecte de hotărâri

20 decembrie 2019 • Vizualizari: 571

Consiliul de administrație a aprobat impunerea obligației de serviciu public și alte proiecte de hotărâri

Astăzi, 20 decembrie 2019, Consiliul de administrație al ANRE, a examinat și aprobat, în ședință publică, mai multe proiecte de hotărâri.

 

În scopul asigurării dreptului consumatorilor finali de a fi aprovizionați cu gaze naturale la parametrii de calitate stabiliţi, la preţuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, a fost necesară emiterea unei noi Hotărâri privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare a gazelor naturale, cu indicarea expresă a termenului și a teritoriului în limitele căruia furnizorii for furniza gaze naturale consumatorilor finali. Hotărârea prevede impunerea pe un termen de 7 ani a îndeplinirii de către furnizorii de gaze naturale a obligațiilor de serviciu public în sectorul gazelor naturale, perioadă similară celei prevăzute și în cazul furnizorilor de energie electrică.

 

Consiliul de administrație al ANRE a adoptat modificările operate în Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care au fost excluse prevederile privind tariful distinct aplicat la instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative.

 

De asemenea, a fost aprobată Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate care prevede modalitatea de determinare a tarifelor, cheltuielile ce urmează a fi luate în considerare la determinarea tarifelor, modalitatea de avizare și aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.

 

În cadrul ședinței publice au fost aprobate tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Servicii Comunale Florești”, S.A. „Apă-Canal Nisporeni” și a avizat cheltuielile de bază pentru Î.M. „Pro Mediu-Cocieri”.