Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Comentariul ANRE în legătură cu evoluția prețurilor la produsele petroliere

17 ianuarie 2020 • Vizualizari: 1200

Comentariul ANRE în legătură cu evoluția prețurilor la produsele petroliere

În legătură cu multiplele adresări către ANRE referitor la modificările prețurilor la produsele petroliere la panou, Agenția prezintă următorul comentariu.

 

În conformitate cu modificările operate la Legea privind piața produselor petroliere, titularii de licență stabilesc și modifică de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat, ținând cont de consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de rentabilitate anuală, dar care nu depășește 10%.

 

Astfel, prețurile pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se calculează în baza următoarelor componente:

  • Prețul de import a produselor petroliere;
  • Cota accizelor și taxei pe valoarea adăugată aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
  • Cheltuielile comerciale și administrative legate de comercializarea produselor petroliere principale și a gazului lichefiat cu amănuntul;
  • Rentabilitatea aplicată.

 

Totodată, politica bugetar fiscală pentru anul 2020 prevede o majorare a cotei accizelor, pentru benzină – 5960 lei/tona sau cu 546 lei (10%) mai mult decât în anul 2019, pentru motorină – 2508 lei/tonă sau cu 228 (10%) lei mai mult decât în anul 2019 și pentru gazul lichefiat 3580 lei/tonă sau cu 174 lei (5%) mai mult decât în anul 2019.

 

Până în prezent ANRE nu a primit nici o informație referitor la modificările prețurilor pentru produsele petroliere de la operatorii de pe piață. Conform regulamentului în vigoare în cazul modificării prețurilor companiile în termen de 3 zile din data aplicării noilor prețuri trebuie să prezinte Agenției calculele care au dus la modificarea prețurilor la panou.

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la companiile petroliere.