Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a verificat activitatea „Moldovagaz” S.A. pentru anii 2016-2018 și a publicat hotărârea privind rezultatele controlului realizat

14 aprilie 2020 • Vizualizari: 965

ANRE a verificat activitatea „Moldovagaz” S.A. pentru anii 2016-2018 și a publicat hotărârea privind rezultatele controlului realizat

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat Hotărârea privind rezultatele controlului planificat realizat la „Moldovagaz” S.A. pentru perioada anilor 2016-2018 (a se vedea aici).

 

Pe parcursul controlului, grupul de inspectori ai ANRE s-a concentrat pe verificarea activității desfășurate de către ,,Moldovagaz” S.A. în calitate de furnizor al gazelor naturale, în contextul obligațiilor de serviciu public și de ultimă opțiune, realizată în temeiul licenței eliberate de Agenție, fiind analizate următoarele aspecte:

  • corectitudinea componentelor costurilor de bază indicate și raportate Agenției aferente activității de furnizare a gazelor naturale și conforme cadrului normativ;
  • corectitudinea, veridicitatea și justificarea reflectării în evidența contabilă a consumurilor și cheltuielilor;
  • eficiența și/sau necesitatea, precum și corectitudinea raportării investițiilor realizate de către Societate, inclusiv și a celor aprobate de Agenție în scopuri tarifare;
  • respectarea principiului eficienței maxime la costuri minime în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii.

 

În rezultatul controlului au fost constatate diverse abateri de la cadrul normativ în vigoare, inclusiv acțiuni care au adus prejudicii financiare, care urmează să fie restituite/corectate în perioada următoare.

 

Printre aspectele mai importante, s-a constatat că în anul 2018 „Moldovagaz” S.A. a majorat veniturile din vânzări a gazelor naturale cu 282,29 mil lei. Majorarea menționată a avut loc în urma aplicării incorecte a prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2018 pentru consumatorii noncasnici. În consecință, „Moldovagaz” S.A. urmează să recalculeze în aceeași mărime sumele încasate incorect pentru categoria respectivă de consumatori.

 

Totodată, specialiștii din cadrul Agenției au stabilit venituri suplimentare în valoare de 109,36 mil. lei, care s-au format în urma stingerii obligației deservirii datoriei externe, prevăzută anterior de bugetul de stat. În acest context, ANRE va lua în considerare suma respectivă din calculul devierilor tarifare.

 

De asemenea, s-a stabilit că în rezultatul implementării noului sistem de prelucrare și evidență a livrărilor și a consumatorilor de gaze naturale, „Modovagaz” S.A. a înregistrat cheltuieli ineficiente în sumă de 3,56 mil. lei. Prin urmare, la stabilirea noilor costuri reglementate pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, nu vor fi incluse cheltuielile respective.

 

În cadrul controlului au fost identificate mijloace fixe în valoare de 230,8 mii lei, care urmează a fi excluse de ANRE din valoarea investițiilor acceptate în scopuri tarifare pentru „Moldovagaz” S.A.

 

S-a mai constatat că, „Moldovagaz” S.A. anual înregistrează venituri suplimentare sub formă de dobândă de la depozitarea mijloacelor bănești în lei moldovenești, fapt ce determină excluderea de către ANRE a fondului de rulment din calculul prețului reglementat pentru gazele naturale.

 

ANRE va monitoriza executarea de către „Modovagaz” S.A. a prezentei Hotărâri, iar după expirarea termenului moratoriului instituit asupra controlului de stat va relua activitatea de control în conformitate cu planul aprobat.