Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a recepționat cereri pentru confirmarea statutului de producători eligibili

27 martie 2020 • Vizualizari: 1235

ANRE a recepționat cereri pentru confirmarea statutului de producători eligibili

Azi, 27 martie 2020, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 54/2020 din 28 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor fixe și prețurilor plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020.

 

ANRE asigură recepționarea cererilor potențialilor producători eligibili de energie electrică din surse regenerabile, cu respectarea tuturor recomandărilor Comisiei pentru situații excepționale și a deciziilor sale interne aferente gradului de alertă Cod roșu la nivel național referitor la situația epidemiologică prin infecția cu virusul COVID-19.

 

În acest context, au fost deja depuse 29 cereri de la potențiali producători eligibili, cu o putere totală a instalațiilor de cca 43,74 MW și anume: 21 cereri de la companii interesate în construcția parcurilor fotovoltaice cu o capacitate de 18,7 MW; 7 cereri pentru alocare de capacitate pentru turbine eoliene cu o capacitate maximă de 24,4 MW și o cerere pentru producerea de energie electrică din biogaz cu o capacitate de 0,64 MW.

 

Este de notat că, în conformitate cu art.34 din Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Hotărârea Guvernului nr.689 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime şi categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2020, ANRE va distribui cele 55 MW pe fiecare tip de instalație sau tehnologie de producere după cum urmează: instalații eoliene capacitatea maximă disponibilă este de 20 MW cu o limită de capacitate de 4 MW; instalații solare/fotovoltaice -15 MW; instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW per fiecare tip de instalație sau tehnologie.

 

În pofida numărului sporit de cereri pentru alocarea de capacitate potențialilor producători eligibili de energie electrică din surse regenerabile, ANRE va continua recepționarea cererilor, conform procedurii prestabilite până la luarea deciziilor de alocare a acestora pe fiecare tip de instalație/tehnologie și epuizarea cotelor gestionate de ANRE, în conformitate cu Hotărârea Guvernului sus-menționată.

 

Despre deciziile sale ANRE va informa oficial toți antreprenorii individuali și/sau companiile care au depus cererile menționate.        

 

Informații suplimentare pot fi obținute prin corespondență la poșta electronică anre@anre.md. Alte informații de interes public vor fi plasate pe pagina web a Agenției www.anre.md.