Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a confirmat statutul de producători eligibili pentru primii solicitanți

28 aprilie 2020 • Vizualizari: 1359

ANRE a confirmat statutul de producători eligibili pentru primii solicitanți

Azi, 28 aprilie 2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a examinat cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil depuse pentru instalațiile electrice ce produc/urmează să producă energie electrică pe bază de biogaz și cele eoliene.

 

Astfel, în cadrul ședinței au fost examinate 7 cereri de la potențialii producători eligibili care utilizează tehnologia eoliană și cererea unui producător care deține o centrală pe biogaz.

 

În rezultatul ședinței, Consiliul de Administrație a hotărât confirmarea statutului pentru două proiecte ce urmează să producă energie electrică pe baza energiei eoliene cu o putere totală de 4,4 MW și pentru unicul solicitant ce utilizează drept sursă biogazul, după cum urmează:

  1. „RX –Profit” SRL, pentru centrala electrică eoliană cu puterea instalată de 2200 kW, amplasată în s. Horodiște, r. Călărași;
  2. SC „ESCO VOLTAJ” SRL pentru centrala electrică eoliană cu puterea instalată de 2200 kW, amplasată în s. Săiți, r. Căușeni;
  3. „IM Porco Bello” SRL pentru centrala electrică ce produce energie pe bază de biogaz cu puterea instalată de 637 kW din s. Cimișeni, r. Criuleni.

 

Cât privește cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil depuse pentru alte tipuri de tehnologie de producere a energiei electrice, în scopul evaluării respectării prevederilor legale stabilite în Legea 10/2016 privind utilizarea energiei electrice produse din surse regenerabile, ANRE a solicitat informații suplimentare de la alte autorități publice, urmând să examineze cererile după primirea răspunsurilor respective.

 

Totodată, vă informăm că ANRE continuă recepționarea cererilor până la epuizarea cotelor gestionate de ANRE, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 689/2018..

 

În conformitate cu art.34 din Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Hotărârea Guvernului nr.689 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime şi categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2020, ANRE urmează să confirme statutul de producător eligibil pentru o capacitate sumară de 55 MW, separat pe fiecare tip de tehnologie de producere după cum urmează:

  1. instalații eoliene capacitatea maximă disponibilă este de 20 MW cu o limită de capacitate de 4 MW;
  2. instalații solare/fotovoltaice -15 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  3. instalații de cogenerare pe biogaz – 12 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  4. instalații de cogenerare pe biomasă solidă– 5 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW;
  5. instalații hidrologice – 3 MW, cu o limită de capacitate de 1 MW.

Informații suplimentare pot fi obținute prin corespondență la poșta electronică anre@anre.md. Alte informații de interes public vor fi plasate pe pagina web a Agenției www.anre.md.