Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a avut o ședință cu reprezentanții Băncii Mondiale privind proiectul: "Alimentare cu apă și sanitație"

9 aprilie 2020 • Vizualizari: 735

ANRE a avut o ședință cu reprezentanții Băncii Mondiale privind proiectul: "Alimentare cu apă și sanitație"

Astăzi, 9 aprilie 2020, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)  au avut o ședință (la distanță) cu experți Băncii Mondiale, privind proiectul propus de "Alimentare cu apă și sanitație".

 

Pe parcursul ședinței, reprezentanții ANRE au informat experții Băncii Mondiale despre activitățile Agenției care au fost întreprinse pentru  implementarea prevederilor Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, și anume, elaborarea și  aprobarea actelor normative de reglementare, avizare și aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, avizarea și aprobarea investițiilor care ulterior sunt luate în considerare la aprobarea tarifelor,  eliberarea de către Agenție a licențelor, operatorilor care prestează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.

 

În cadrul discuțiilor, Violina Șpac, director ANRE, a menționat că Agenția este deschisă pentru a oferi informațiile și suportul necesar pentru elaborarea activităților în cadrul proiectului propus, concomitent, informațiile ce țin de registrul titularilor de licențe, avizarea/aprobarea costurilor de bază și a tarifelor sunt plasate pe pagina web (www. anre.md) a Agenției. De asemenea, Agenția este în proces de elaborare a unor activități ce țin de instruirea personalului operatorilor, de calitatea serviciilor, reglementărilor aprobate de Agenție, modalitatea de determinare a cheltuitelor/tarifelor etc.

 

Reprezentanții Băncii Mondiale au informat despre scopul misiunii și anume că, la acest moment, specialiștii sunt la etapa de documentare și elaborare a propunerilor, identificarea problemelor, estimarea costurilor inițiale și a modalităților de oferire a asistenței tehnice, pentru ca în rezultatul implementării proiectului propus să se obțină rezultatele scontate și anume, sustenabilitatea investițiilor, îmbunătățirea serviciilor prestate, majorarea numărului de consumatori cărora, li se vor presta servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

 

La final, părțile au convenit să continue discuțiile, prin schimbul de informații necesare, în scopul finalizării propunerii de proiect în termeni cât mai restrânși, pentru ca acesta să fie promovat și implementat.