Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a avizat contractele de procurare a energiei electrice

31 martie 2020 • Vizualizari: 1065

ANRE a avizat contractele de procurare a energiei electrice

Având în vedere necesitatea asigurării fiabile și în regim continuu a consumatorilor cu energie electrică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat contractele de procurare a energiei electrice între SA „ENERGOCOM”,  ÎCS „Premier Energy”, ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA, ÎS „Moldelectrica”, SA „RED Nord” și SA „FEE-Nord”.

 

Astfel, prețul pentru un kWh de energie electrică constituie 0,0499 dolari SUA sau cu 9% mai puțin decât în anul 2019, iar contractele sunt valabile pe o perioadă de 3 luni (1 aprilie - 30 iunie 2020, inclusiv).

 

Menționăm că, obiectul contractelor reprezintă procurarea energiei și puterii electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică din rețelele electrice de transport, de distribuție, dar, și pentru acoperirea necesităților de consum.

 

Conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 4 din 24 martie 2020, care a instituit derogări de la principiul transparenței și nediscriminării la încheierea contractelor stabilite la art. 68 alin. (8) al Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, a fost instituită o procedură specială de procurare a energiei electrice pe perioada stării de urgență, prevăzută expres la pct. 17-19 din Dispoziție. Astfel, SA „ENERGOCOM”,  i-a fost impusă obligația de serviciul public de furnizare a energiei electrice cu acoperirea a 100% din necesitatele furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor de sistemelor de distribuție și operatorului sistemului transport și altor participanți ai pieței de energie electrică dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii.