Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat un șir de hotărâri privind activitatea titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

16 februarie 2021 • Vizualizari: 123

ANRE a aprobat un șir de hotărâri privind activitatea titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Astăzi, 16 februarie 2021, a avut loc ședința ordinară în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

 

În rezultatul examinării Planului de investiții pentru anul 2021, prezentat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, a fost aprobat Planul de investiții al operatorului în valoare de 322500,58 mii lei, cu 145162,13 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată de titularul de licență. Agenția consideră oportun să informeze că proiectele de investiții neacceptate în Planul de investiții, vor fi reexaminate, la prezentarea de modificarea Planului de investiții, operatorul  demonstrând eficiența economică a proiectelor respective de investiții, necesitatea și strategia dezvoltării pe termen lung a infrastructurii tehnice și de suport a S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

 

În cadrul ședinței au fost aprobate valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni, pentru anul 2020 în volum de 363401,9 m3, și valoarea prognozată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al întreprinderii respective, pentru anul 2021 în volum de 363401,9 m3.

 

Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență Î.M. „DP GCL” din or. Fălești, pentru anul 2020 în volum de 93258,2 m3, și valoarea prognozată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al operatorului respectiv, pentru anul 2021 în volum de 93258,2  m3.

 

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență Î.I.S. „ACVA-NORD”, pentru anul 2020 în volum de 402717,3 m3, și valoarea prognozată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al întreprinderii respective, pentru anul 2021 în volum de 402717,3 m3.