Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

28 februarie 2020 • Vizualizari: 2210

ANRE a aprobat tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 28.02.2019, tarifele fixe şi prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020.

 

În rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat următoarele valori ale prețurilor și tarifelor fixe la energia electrică produse din resurse regenerabile:

  1. instalațiile fotovoltaice – 1.88 lei/kWh;
  2. instalațiile eoliene – 1.55 lei/kWh;
  3. instalațiile hidroelectrice – 0.97 lei/kWh;
  4. instalațiile de cogenerare pe biogaz – 1.84 lei/kWh;
  5. instalațiile de cogenerare pe biomasă solidă – 1.96 lei/kWh.

În acest context, Agenția încurajează agenții economici să investească în instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil vor fi depuse de către solicitanți începând cu data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.

 

La cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se anexează următoarele acte:
1) copia avizului de racordare eliberat de operatorul de sistem;
2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este construită centrala electrică a solicitantului;
3) copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare stabilită.

În cazul lipsei unui act din cele menționate sau în cazul prezentării unor informații eronate, Agenția va respinge dosarul solicitantului.

Cuantumul garanției de participare precum și a garanției de bună execuție, per kW putere instalată, este prezentat în următorul tabel:

Indicatori

Unitate de măsură

Tehnologiile eligibile de producere

Instalații solare PV

Instalații eoliene

Instalații hidroelectrice

Instalații de cogenerare pe biogaz

Instalații de cogenerare pe biomasă solidă

Garanția de participare

lei/kW

35,8

54,7

57,3

129,3

147,8

Garanția de bună execuție

lei/kW

358,3

546,7

572,6

1292,9

1477,6

 

Garanțiile de participare și de bună execuție vor fi transferate la următoarele rechizite bancare:

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Cod fiscal: 1006601003566
IBAN (MDL): MD57AG000000022513485477
BC “Moldova-Agroindbank’’ S.A. sucursala 32 Chișinău
SWIFT: AGRNMD2X