Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat Planul de măsuri privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”

26 februarie 2020 • Vizualizari: 1183

ANRE a aprobat Planul de măsuri privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”

      Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat Planul de măsuri detaliat privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz (OST), care reprezintă rezultatul efortului comun și al conlucrării membrilor Grupului de lucru constituit din reprezentanții ANRE, Secretariatului Comunității Energetice (SCE), Ministerului Economiei și Infrastructurii, S.A. „Moldovagaz”, SAP „Gazprom” și SRL „Moldovatransgaz”.

      Astfel, pe parcursul anului 2019, Grupul de lucru a realizat acțiuni privind procesul de elaborare a Planului de separare a OST, și anume:
- selectarea modelului operatorului de transport independent pentru separare;
- contribuția SCE prin elaborarea unui model al planului de separare, preluat de către S.A. „Moldovagaz” și SRL „Moldovatransgaz” și adaptat la detaliile corporative specifice.

     Planul aprobat de către Consiliul de Administrație al ANRE prevede implementarea procesului de separare în 12 etape distincte, pe parcursul cărora se vor realiza 23 de acțiuni de bază și 61 de acțiuni suplimentare care urmează a fi îndeplinite până la 01.10.2020.

 

Principalele  măsuri se referă la:

  1. Organizarea întreprinderilor de furnizare și de transport al gazelor naturale pe orizontală;
  2. Formarea bazei contractuale independente privind furnizarea și transportul gazelor naturale;
  3. Atribuirea către SRL „Moldovatransgaz” a activelor cu drept de proprietate;
  4. Asigurarea independenței personalului și managementului SRL „Moldovatransgaz” ;
  5. Oferirea SRL „Moldovatransgaz” a resurselor financiare necesare pentru activitatea de transport al gazelor naturale;
  6. Formarea unei identități corporative separate;
  7. Oferirea SRL „Moldovatransgaz” a dreptului efectiv de a lua decizii, independent de S.A. „Moldovagaz” în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor naturale, precum și dreptul de a obține finanțare pe piețele de capital, în special prin împrumuturi și prin aport de capital;
  8. Crearea în cadrul OST a unui organ de supraveghere responsabil de luarea deciziilor cu  impact major asupra valorii activelor acţionarilor din cadrul întreprinderii, în special a deciziilor privind aprobarea planurilor financiare anuale și pe termen lung, a nivelului de îndatorare a întreprinderii și a mărimii dividendelor distribuite acţionarilor.

 

      În rezultatul implementării Planului de separare aprobat, SRL„Moldovatransgaz” urmează să corespundă cerinţelor privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport, conform Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, transpusă prin Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale.