Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a adoptat noi acte normative

1 noiembrie 2019 • Vizualizari: 991

ANRE a adoptat noi acte normative

Astăzi, 01.11.2019, a avut loc ședința publică a Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică(ANRE), în cadrul căreia au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâri.

Adoptarea Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici urmărește următoarele obiective: stabilirea responsabilităților și obligațiunilor de către consumatorii noncasnici de energie electrică privind exploatarea instalațiilor electrice; stabilirea modalității de deservire și exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici de energie electrică; aplicarea unui mecanism de deservire tehnică, reparație, modernizare și reconstrucție a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici; asigurarea exploatării fiabile, inofensive și raționale a instalațiilor electrice cu destinație generală și celor cu destinație specială, precum și întreținerea acestor instalații în stare funcțională.

Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice constituie un set de prevederi minime pentru desfășurarea inofensivă a lucrărilor în instalațiile electrice. Normele sunt obligatorii pentru executanții de lucrări în instalațiile electrice, indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru angajatori (persoane fizice și juridice), și angajații care desfășoară activități de proiectare, mentenanță a instalațiilor electrice existente, execută manevre operative în instalațiile electrice, organizează și execută lucrări de construcție a instalațiilor, rețelelor și obiectivelor electrice și electroenergetice, montare, reglare, reparație, încercări și măsurări electrice, și pentru specialiștii din cadrul organului supravegherii energetice de stat.

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice stabilește structura și modul de determinare a costurilor justificate ce țin de activitatea de operare a pieței energiei electrice și a venitului obținut de operatorul pieței, precum și modul de determinare și de ajustare a tarifului pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice.

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice este una nouă și a fost elaborată reieșind din realitățile existente de reglementare, conform cărora, în prezent nu există titulari de licență în sectorul termoenergetic care dețin licență doar pentru unul din genurile de activitate reglementată. Astfel, toți titularii de licență dețin o singură licență pentru activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice. Totodată, Metodologia permite determinarea separată, în caz de necesitate, a prețurilor și tarifelor pentru fiecare gen de activitate reglementată.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost aprobate cheltuielile de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia”, tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă și tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești".

Menționăm că, proiectele actelor normative de reglementare, sus-menționate au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului de Experți al ANRE și au primit aviz pozitiv.